Hủy

7 11 Tin tức

  • 13/12/2018 - 16:05

    Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

    Tính đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỉ USD, thặng dư thương mại 7,4 tỉ USD.