Hủy

AmCham Việt Nam Tin tức

Lễ trao giải học bổng AmCham 2017

Lễ trao giải học bổng AmCham 2017

Tổng giá trị các học bổng được trao trong năm 2017 là 600 triệu đồng, bao gồm 60 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/suất.

Người Tiên Phong