Hủy

An toàn lao động Tin tức

  • 29/10/2013 - 00:32

    Top 6 ngành đang thừa lao động

    Lượng người có nhu cầu tìm việc lĩnh vực kế toán - kiểm toán tăng đột biến trong tháng 10, nhưng đa phần không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.
XOR, XOR Việt Nam