Hủy

Anh rời EU Tin tức

  • 28/11/2014 - 15:09

    Anh phát tín hiệu rút khỏi EU

    Thủ tướng Anh từng cam kết sẽ đàm phán lại quy chế thành viên của Anh trong EU, sau đó sẽ trưng cầu dân ý về vấn đề này.