Hủy

Bà Chiểu Tin tức

  • 12/07/2013 - 08:02

    Khó mua ngoại tệ

    Thực tế hiện nay thì người dân có nhu cầu muốn mua USD trong ngân hàng lại không được.
  • 31/10/2012 - 17:14

    Barclays chịu thêm 2 cuộc điều tra

    Trong tình hình tài chính khó khăn, Barclays lại phải chịu thêm 2 cuộc điều tra nữa làm chi phí hành chính của ngân hàng càng lớn.