Hủy
Kinh Doanh

Bà Võ Thùy Dương kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT An Phú

Thứ Hai | 09/02/2015 11:57

HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê chuẩn việc kiêm nhiệm chức vụ của bà Võ Thùy Dương.
 

HĐQT Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú APC vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương, quyền Tổng Giám đốc APC giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/2/2015. Trước đó 10 ngày, bà Dương được bầu giữ Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT cũng quyết định bầu bà Dương kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT An Phú kể từ ngày 1/2/2015. 

HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Võ Thùy Dương.

Bà Võ Thùy Dương sinh năm 1991, hiện nắm giữ 1.543.700 cổ phần APC, tỷ lệ 12,84%. Bà Dương vừa mới được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngày 12/12/2014.

Bà Dương lên nắm quyền thay cho ông Võ Hữu Hiệp có đơn xin từ nhiệm với lý do bản thân không thực hiện được Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra năm 2014. 

Trong quyết định bổ nhiệm, HĐQT cũng đồng ý bổ nhiệm ông Tăng Đức Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Võ Hữu Hiệp. HĐQT sẽ lập thủ tục trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Ngoài ra, HĐQT cũng đồng ý mua lại toàn bộ 139.320 cổ phần đã được phân phối theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 7/10/2014 của các cá nhân đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, giá 10.000 đồng/cổ phần.

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới