Hủy

Bắc Vân Phong Tin tức

  • 06/11/2014 - 08:04

    Việt Nam sẽ có 3 Đặc khu kinh tế

    Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đang soạn thảo luật về Đặc khu kinh tế, chủ yếu phục vụ cho Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong.
Người Tiên Phong