Hủy

Bán bia Tin tức

  • 28/04/2013 - 10:47

    Người Việt ăn 5 tỷ gói mì mỗi năm

    Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, năm 2012, người Trung Quốc dẫn đầu về tiêu thụ với hơn 44 tỷ gói, Việt Nam đứng thứ tư hơn 5 tỷ gói.