Hủy

Bán lẻ công nghệ Tin tức

  • 18/04/2018 - 14:00

    FPT muốn là công ty công nghệ

    Giới đầu tư cho rằng sở dĩ 10 năm qua FPT đi chậm là do việc phân bổ nguồn lực vào ngành nghề khác biệt với mảng cốt lõi của doanh nghiệp.