Hủy

Bán lẻ công nghệ Tin tức

  • 18/04/2018 - 14:00

    FPT muốn là công ty công nghệ

    Giới đầu tư cho rằng sở dĩ 10 năm qua FPT đi chậm là do việc phân bổ nguồn lực vào ngành nghề khác biệt với mảng cốt lõi của doanh nghiệp.
  • 24/06/2014 - 11:53

    PVcomBank 5 tháng lãi 31,6 tỉ đồng

    Tính đến ngày 31/5, huy động vốn trên thị trường của PVcomBank đạt 65.075 tỉ đồng, dư nợ tín dụng thị trường đạt 38.837 tỉ đồng.