Hủy

Ban minh Tin tức

Liên minh mới trong bán lẻ

Liên minh mới trong bán lẻ

Sự thích ứng của doanh nghiệp bán lẻ trong bối cảnh mới đã hình thành nhiều liên minh có tiềm lực lớn.

  • 13/09/2021 - 19:41

    Facebook ra mắt kính thông minh

    Kính thông minh Ray-Ban Stories, sản phẩm hợp tác giữa Facebook và Ray-Ban, cho phép quay video, chụp ảnh và có giá 299 USD.