Hủy

Bảng xếp hạng kinh tế Tin tức

  • 27/12/2012 - 10:26

    10 nền kinh tế mạnh nhất thế giới

    Thế giới thập kỷ qua chứng kiến nhiều biến động, từ sự vươn lên của các nền kinh tế mới nổi cho tới sự tụt hạng của nhiều nền kinh tế lớn.