Hủy

Bất bình đẳng thu nhập Tin tức

  • 26/04/2014 - 14:13

    Thế kỷ 21: Con vua sẽ lại làm vua?

    Những người chỉ đơn thuần kiếm sống bằng sức lao động, có nguy cơ sẽ bị phần còn lại ngày càng bỏ xa trên bảng so sánh thu nhập.