Hủy

Bất động sản an cư Tin tức

  • 24/01/2013 - 10:08

    Cấm dùng tiền mặt mua nhà

    Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân cho thấy, cơ quan chức năng có thể sẽ ban hành quy định siết chặt giao dịch băng tiền mặt.