Hủy

Bất động sản quý 3 Tin tức

  • 26/05/2014 - 06:12

    Bất động sản trở lại cuộc đua

    Thị trường bất động sản đang ấm lại nhờ rất nhiều lực đỡ từ chính sách. Cố phiếu bất động sản cũng đang hấp dẫn trở lại.
  • 03/05/2013 - 10:13

    Dự án tỷ USD 'xếp hàng' vào Việt Nam

    Thay vì những dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản như trước đây, 2013 có thể là năm của các dự án tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất.