Hủy

Bat tang Tin tức

  • 02/11/2016 - 14:50

    Tín dụng vào bất động sản tăng

    Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng 5,3% so với cuối năm 2015, chiếm 8,5% tổng tín dụng.