Hủy

Bầu cử Tin tức

Hàn Quốc có Tân Tổng thống

Hàn Quốc có Tân Tổng thống

Tân Tổng thống tuyên thệ đoàn kết dân tộc sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sít sao nhất lịch sử Hàn Quốc.

Người Tiên Phong