Hủy

Bên thứ ba Tin tức

  • 30/01/2013 - 21:40

    Khi ngân hàng không dám cho vay

    Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ ở khoảng 12% và sẽ là năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng thấp hơn nhiều năm trước.
  • 31/10/2012 - 17:14

    Barclays chịu thêm 2 cuộc điều tra

    Trong tình hình tài chính khó khăn, Barclays lại phải chịu thêm 2 cuộc điều tra nữa làm chi phí hành chính của ngân hàng càng lớn.