Hủy

Bệnh viện đa khoa Tin tức

  • 28/01/2013 - 09:20

    CLG thông qua gói thầu 667 tỷ đồng

    Công ty chủ trương xin tăng hạn mức tín dụng tại BIDV chi nhánh Sài Gòn từ 90 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng để phục vụ cho dự án này.
Người Tiên Phong