Hủy

Betrimex Tin tức

  • 24/08/2016 - 08:00

    Thời của nước dừa đóng hộp?

    Tiêu thụ nước dừa trên toàn cầu đã đạt 3,9 tỉ lít vào năm ngoái và sẽ tăng trưởng với tốc độ 25,4% cho đến năm 2019.