Hủy

Bì lợn Tin tức

  • 05/07/2013 - 17:14

    Vị của nước Mỹ

    Nhà văn Mark Twain viết, "Gã nào quen với đồ ăn Mỹ thì không thể đột ngột chết đói ở châu Âu. Gã sẽ chỉ chết dần chết mòn thôi".