Hủy

Bí mật Tin tức

  • 21/12/2016 - 07:00

    Công thức bí mật của Inditex

    Trong khi hầu hết các đối thủ đều chật vật thì Inditex báo cáo doanh thu tăng tới 11% trong 6 tháng đầu năm 2016.