Hủy

Bị vây Tin tức

Techcombank ưu đãi ngành Giấy

Techcombank ưu đãi ngành Giấy

Doanh nghiệp được vay thế chấp 100% tài sản đảm bảo là hàng hóa. Thủ tục vay đơn giản, dựa trên khoản phải thu của các đối tác đầu ra uy tín.