Hủy

Biên bản phiên họp Tin tức

Giá vàng tăng sau biên bản họp Fed

Giá vàng tăng sau biên bản họp Fed

Giá vàng tăng nhẹ sau khi biên bản họp Fed cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách cho rằng lãi suất sớm tăng nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng.