Hủy

Biến động nhân sự Tin tức

  • 28/04/2014 - 12:52

    Eximbank có Tổng giám đốc mới

    Kết quả họp ĐHCĐ sáng nay của Eximbank, ông Lê Hùng Dũng tái trúng cử Chủ tịch, ông Phạm Hữu Phú là Tân tổng giám đốc
  • 27/11/2012 - 07:38

    Nhân sự ngân hàng biến động mạnh

    Một loạt thay đổi nhân sự không chỉ ở vị trí cao cấp mà còn ở cấp trung và thấp tại các ngân hàng đã diễn ra trong những tháng gần đây.
XOR, XOR Việt Nam