Hủy

Bình thủy Tin tức

Minh Phú

Minh Phú "thay tướng" có đổi vận?

Thay chồng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị không phải là bất ngờ quá lớn đối với cổ đông và Ban lãnh đạo của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

  • 13/08/2014 - 09:04

    Mỹ, Đức dồn lực cho Iraq

    Mỹ đưa thêm chuyên gia quân sự, trong khi Đức bất ngờ đề nghị cấp thiết bị quân sự cho Iraq.