Hủy

Biotech Tin tức

Cửa vẫn mở cho biotech

Cửa vẫn mở cho biotech

Các nhà đầu tư đang quay trở lại với ngành biotech nhưng chỉ hứng thú với một số công ty có danh mục sản phẩm hứa hẹn.

  • 14/11/2018 - 06:30

    Công nghệ sinh học gõ cửa Việt Nam

    CEO huyền thoại của Apple Steve Jobs đã dự đoán: “Sự đổi mới lớn nhất của thế kỷ XXI sẽ có mặt tại giao điểm của sinh học và công nghệ”.
  • 07/11/2018 - 19:15

    Khi Blockchain gặp Biotech

    Sự kết hợp của blockchain và biotech sẽ thay đổi quyền sở hữu các dữ liệu y tế cá nhân.
Người Tiên Phong