Hủy

Biotech Tin tức

 • 10/11/2022 - 07:30

  Cửa vẫn mở cho biotech

  Các nhà đầu tư đang quay trở lại với ngành biotech nhưng chỉ hứng thú với một số công ty có danh mục sản phẩm hứa hẹn.
 • 14/11/2018 - 06:30

  Công nghệ sinh học gõ cửa Việt Nam

  CEO huyền thoại của Apple Steve Jobs đã dự đoán: “Sự đổi mới lớn nhất của thế kỷ XXI sẽ có mặt tại giao điểm của sinh học và công nghệ”.
 • 07/11/2018 - 19:15

  Khi Blockchain gặp Biotech

  Sự kết hợp của blockchain và biotech sẽ thay đổi quyền sở hữu các dữ liệu y tế cá nhân.