Hủy

Bmp Tin tức

  • 23/07/2019 - 10:00

    Nhựa Bình Minh thận trọng

    VDSC cho rằng sự thận trọng trong việc tăng công suất là một chiến lược phù hợp với Nhựa Bình Minh lúc này.
  • 24/01/2017 - 07:30

    Cuộc chiến trong ngành nhựa

    Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.
Người Tiên Phong