Hủy

Bmp Tin tức

Nhựa Bình Minh thận trọng

Nhựa Bình Minh thận trọng

VDSC cho rằng sự thận trọng trong việc tăng công suất là một chiến lược phù hợp với Nhựa Bình Minh lúc này.

  • 24/01/2017 - 07:30

    Cuộc chiến trong ngành nhựa

    Sức ép M&A dữ dội từ các đối thủ nước ngoài buộc các doanh nghiệp nhựa trong nước phải tìm thế phá vây.
  • 26/10/2015 - 13:00

    Giải mã sóng cổ phiếu BMP

    Nhựa Bình Minh (BMP) là một trong số những công ty niêm yết hiếm hoi đạt mức giá cổ phiếu cao nhất thị trường chứng khoán.