Hủy

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tin tức

  • 13/01/2014 - 08:08

    Năm 2014, sẽ khó thu hút FDI

    Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, năm 2013, Việt Nam thu hút gần 22 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.