Hủy

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Tin tức

  • 11/10/2012 - 22:15

    Nhật Bản xóa nợ cho Myanmar

    Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết sẵn sàng tái cấp vốn để giúp Myanmar nâng cao môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng của nước này.