Hủy

Bóp nghẹt Tin tức

Sông Mê Kông tiếp tục bị bóp nghẹt

Sông Mê Kông tiếp tục bị bóp nghẹt

Lại thêm một con đập được lên kế hoạch xây dựng trên sông Mê Kông, có thể làm trầm trọng thêm tác động tiêu cực từ các con đập ở thượng nguồn.