Hủy

Boston Tin tức

 • 30/04/2014 - 06:08

  "Bữa tiệc trà" lịch sử ở Boston

  Từ sau "bữa tiệc trà" trong cảng biển Boston ấy, việc uống trà bị xem là hành động "phản bội" của những người Mỹ "thiếu lòng yêu nước". Rất nhiều người Mỹ chuyển sang uống cà phê.
 • 29/04/2014 - 11:15

  Khi "Made in USA" rẻ hơn "Made in China"

  Nếu cách nay 10 năm, lực lượng lao động Mỹ không thể cạnh tranh với ngành sản xuất ở Trung Quốc hay Brazil thì nay mọi chuyện đã khác.
 • 08/04/2014 - 19:06

  Học vẽ trong quán bar

  Phong trào học vẽ ở quán bar đang phát triển mạnh, bắt đầu từ Mỹ, Canada dần dà lan rộng ra nhiều nước khác.