Hủy

Bột giặt lix Tin tức

Bột giặt Lix thận trọng ra riêng

Bột giặt Lix thận trọng ra riêng

Buộc phải gia tăng tỉ trọng hàng thương hiệu riêng cũng đồng nghĩa với việc Bột giặt Lix chấp nhận đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn hơn.

  • 03/04/2013 - 20:43

    Lịch sự kiện ngày 4/4

    Cổ phiếu SJS, HAX, NVT bị tạm ngưng giao dịch. HAG giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.