Hủy

Bù đắp Tin tức

Coca-Cola thay giám đốc marketing

Coca-Cola thay giám đốc marketing

Không còn hy vọng đạt được mục tiêu lợi nhuận năm, Coca-Cola cũng đang cân nhắc cắt giảm chi phí để bù đắp tình trạng tăng trưởng đang đi xuống.