Hủy

Bức tranh lợi nhuận Tin tức

  • 19/08/2013 - 11:43

    Hệ số P/E: Đâu mới là cách tính đúng?

    Cách tính hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) dựa vào nhiều quan điểm khác nhau, qua đó cũng thể hiện bức tranh đầy đủ nhất về thị trường.