Hủy

Ca cao Tin tức

Cacao nhân đạo

Cacao nhân đạo

Gricha Safarian muốn đi theo con đường của Yvon Chouinard, người đã chuyển toàn bộ công ty cho một tổ chức hoạt động vì biến đổi khí hậu.

Hành trình bền vững: Cần dũng cảm

Hành trình bền vững: Cần dũng cảm

Nhà sáng lập Puratos Grand-Place Việt Nam khẳng định muốn bắt đầu hành trình bền vững, cần có sự dũng cảm. Và ông là minh chứng tốt nhất cho điều đó.

  • 06/12/2015 - 07:05

    Vụ cà phê đau buồn

    Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam nhận định vụ mùa năm nay là vụ cà phê "đau buồn" không chỉ của người nông dân mà cả doanh nghiệp xuất khẩu.