Hủy

Cá nhân hóa Tin tức

  • 30/01/2013 - 23:24

    Marissa Mayer và dự định tái sinh Yahoo

    Nữ CEO dự định chuyển đổi Yahoo thành một cổng nội dung cho di động với tính cá nhân hóa cao nhằm định hướng trải nghiệm cho người dùng và dòng tiền bỏ ra.
  • 08/10/2012 - 06:54

    Hôm nay bắt đầu mùa giải Nobel

    Mùa giải Nobel năm 2012 bắt đầu vào hôm nay 8/10 và dư luận lại được dịp xôn xao phỏng đoán những cá nhân nào sẽ được tôn vinh.