Hủy

Cá rô Tin tức

  • 08/09/2013 - 15:21

    Giá cá rô phi đông lạnh tăng kỷ lục

    Giá cá rô phi đông lạnh đã tăng lên mức cao nhất trong 5 năm gần đây do các nhà nhập khẩu Mỹ thiếu nguồn cung và giá trị nhập khẩu tăng.