Hủy

Cá Vĩnh Hoàn Tin tức

Cá, tôm không còn ưu đãi

Cá, tôm không còn ưu đãi

Khó khăn cũng là thời điểm để thủy sản việt nam nhìn nhận lại năng lực và chuẩn bị cho những hướng đi mới.

  • 08/07/2019 - 15:00

    Cá Vĩnh Hoàn gặp nước

    Dự án nuôi cá giống đóng vai trò then chốt cho việc nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của Vĩnh Hoàn, Chứng khoán KB (KBSV) nhận xét.
  • 13/06/2017 - 08:00

    Top 50 2017: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

    Từ 5 khách hàng đầu tiên vào năm 1998 đến năm 2016, mạng lưới khách hàng Vĩnh Hoàn đã đạt gần 300 khách hàng tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.