Hủy

Cá Vĩnh Hoàn Tin tức

 • 14/09/2020 - 15:44

  Lối thoát nào cho cá tra "thoát khó"?

  Sắp hết quý III, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách "thoát khó" để kịp về dích váo cuối năm nay. Bài toán nào cho cá tra vào cuối năm nay?.
 • 10/03/2020 - 14:00

  Cá, tôm không còn ưu đãi

  Khó khăn cũng là thời điểm để thủy sản việt nam nhìn nhận lại năng lực và chuẩn bị cho những hướng đi mới.
 • 08/07/2019 - 15:00

  Cá Vĩnh Hoàn gặp nước

  Dự án nuôi cá giống đóng vai trò then chốt cho việc nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của Vĩnh Hoàn, Chứng khoán KB (KBSV) nhận xét.
XOR, XOR Việt Nam