Hủy

Các nước phát triển Tin tức

  • 12/06/2014 - 15:07

    Mặt trái của Ngân hàng BRICS

    Sao chép mô hình Ngân hàng Thế giới (WB) để lập ngân hàng riêng của khối bị cho là tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
  • 15/04/2014 - 21:41

    Ai sẽ dùng Facebook như một ngân hàng?

    Nếu được phê chuẩn và thành công, dịch vụ thanh toán tiền điện tử của Facebook hay Google sẽ là thách thức với ngân hàng bán lẻ truyền thống.