Hủy

Cải cách hành chính Tin tức

Biên chế đội nợ công

Biên chế đội nợ công

Việt Nam là một trong số quốc gia có tỉ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất, khoảng 10% trong 5 năm qua.