Hủy
Kinh Doanh

Thủ tướng phê duyệt Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ Năm | 24/04/2014 17:42

Trong đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú là Ủy viên của Ban chỉ đạo này.
 
Ngày 22/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 30 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được ban hành trên cơ sở Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo này bao gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có 26 Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường;

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân; Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng; Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thành Lương; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Hoài Dương; Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng. Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ là Ủy viên thư ký.

Theo Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Chỉ đạo này là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hằng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ đạo được lập các tiểu ban hoặc nhóm công tác giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; được yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Nguồn SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới