Hủy

Cải chính Tin tức

  • 17/10/2017 - 08:00

    Biên chế đội nợ công

    Việt Nam là một trong số quốc gia có tỉ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất, khoảng 10% trong 5 năm qua.