Hủy

Can nha Tin tức

  • 04/01/2021 - 11:05

    Người Việt Bốn Phương (712)

    Từ 9.9, “VPJ Mentoring Program 2020” có sự tham gia của 19 sinh viên sắp ra trường và những người muốn chuyển việc được lựa chọn từ 30 người đăng ký.
  • 31/12/2020 - 08:00

    5G đến sớm

    Các nhà mạng tại Việt Nam có nhiều động lực và quyết tâm để thương mại hóa sớm mạng di động 5G.