Hủy

Can nha Tin tức

  • 29/11/2019 - 09:44

    Thông tư 22 dồn BIDV vào thế khó?

    VCSC nhận định Thông tư 22/2019/TTNHNN (TT 22) sẽ có tác động tiêu cực nhẹ đối với tăng trưởng tín dụng của BIDV từ năm 2020 trở đi...
  • 27/11/2019 - 10:00

    Bán lẻ về tay ai?

    Các thương hiệu bán lẻ nội đang thể hiện ưu thế trước đối thủ ngoại.