Hủy

Cảng nước sâu Tin tức

  • 02/01/2013 - 08:39

    Cảng nước sâu “lặn sâu”

    Với mức giá dịch vụ thấp như hiện nay, tình trạng lỗ của 2 cảng nước sâu SP-PSA và CMIT có thể sẽ kéo dài thêm 12-13 năm.