Hủy

Cảng Quảng Ninh Tin tức

  • 04/02/2015 - 09:50

    T&T muốn mua Cảng Quảng Ninh

    Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển là cái tên đầu tiên muốn thay thế Nhà nước nắm giữ toàn bộ cổ phần tại cảng lớn thứ hai miền Bắc.