Hủy

Cành cọ Vàng Tin tức

  • 22/03/2013 - 11:31

    Cổ phiếu VTL bị cảnh báo

    Cổ phiếu VTL thuộc diện bị cảnh báo từ ngày 22/3 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 của công ty mẹ âm 2,4 tỷ đồng.