Hủy

Cánh tả Tin tức

  • 07/04/2014 - 06:09

    120 triệu đồng một con búp bê gỗ 20 cm

    Mức giá cho một con búp bê gỗ do Hằng làm, phổ biến từ 1.000 đến 6.000 USD (20-120 triệu đồng) nhưng khách hàng vẫn sẵng sàng chờ đợi để được sở hữu.