Hủy

Cấp giấy chứng nhận Tin tức

  • 10/09/2013 - 11:06

    Siết chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

    Bộ Công Thương đang soạn thảo dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; trong đó có nhiều quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, đồng thời bảo vệ người tham gia bán hàng đa cấp trước các hành vi lừa đảo, trục lợi.