Hủy

Cap lanh dao Tin tức

  • 04/09/2014 - 16:00

    Khi sếp ngân hàng đi... khách

    Dịp 2/9 vừa rồi, bên bàn trà dư tửu hậu, tổng giám đốc một ngân hàng thương mại lớn vui miệng chợt kể chuyện mấy hôm rồi, bản thân ông và nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng túi bụi bận chăm sóc khách hàng.
XOR, XOR Việt Nam