Hủy

Cát Đông Tin tức

  • 23/04/2018 - 14:00

    Vốn Nhật đổ vào Nhommua.com

    Cát Đông, công ty sở hữu website Cungmua.com, Nhommua.com, Shipto.vn vừa chuyển nhượng 26,9% cổ phần ở Cát Đông cho Tập đoàn Scroll (Nhật).